ggg ggg
ggg ggg

O sukcesie międzynarodowej współpracy… i nie tylko, rozmawiali przedstawiciele LGD Polski i Finlandii (17.12.2013)

Konferencja pn. „Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Rybackich” stała się okazją do podzielenia się efektami podejmowanych przez ostatnie lata działań oraz wysłuchania uwag na temat dobrych praktyk współpracy społeczności i instytucji publicznych.

dscf0004

Konferencja odbyła się pod koniec listopada 2013 r. w Jachrance na terenie gminy Serock i była okazją do podsumowania działalności Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński oraz międzynarodowego projektu współpracy pomiędzy polską grupą, a LGD Północna i Wschodnia Laponia. Ta część konferencji była dominująca, gdyż podsumowano dwuletnią współpracę polsko – fińską.
Spotkanie otworzył i powitał przybyłych uczestników konferencji Edward Trojanowski – prezes Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński. Wśród zebranych udział wzięli m.in. Franciszek Sałaciak – prezes Konwentu Polskich LGR, starosta powiatu legionowskiego Jan Grabiec, starostę powiatu wołomińskiego reprezentował doradca Grzegorz Grabowski, burmistrz Radzymina Zbigniew Piotrowski, sekretarz Gminy Radzymin Halina Grzelak, z-ca burmistrza Serocka Józef Zając, wicewójt Gminy Dąbrówka Sławomir Zadrożny, wójt Jabłonnej Olga Muniak, przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego, dyrektor ZDZ Radzymin Jerzy Stwora, członkowie Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej Zalewu Zegrzyńskiego oraz osoby i goście referujący poszczególne tematy konferencji, a reprezentujący instytucje oraz inne grupy rybackie z terenu Polski oraz Finlandii.
„Dla nas mieszkańców Zalew Zegrzyński jest bardzo ważny i ważne jest budowanie partnerstwa, żeby rozwój obszaru kierowany był przez społeczność. Jeśli podejmujemy coś bez głębokiej konsultacji ze społeczeństwem nie zawsze wychodzi to dobrze. Dla zrównoważonego rozwoju konieczna jest współpraca z instytucjami, które decydują o tym, żeby w przyszłości rozwijać nasz obszar i przeciwdziałać problemom np. korkom, braku przejazdu, itp.” Podkreślał, że wspierają działania samorządu, a podpisanych umów jest obecnie 70, a będzie ponad 100.
Ciekawą prezentację i bogatą w szczegóły przedstawiła Jolanta Perkowska. Dotyczyła wdrożenia Osi 4., zasady N+2, przyszłego rozwoju lokalnej społeczności „Dokąd zmierzamy”. Jak wynikało z wykładu odnotowano rekord, dot. złożonych wniosków. Przedstawiła dane i zwróciła na pewne niepokojące wskaźniki – rozliczeń płatności, którym należy się przyjrzeć i poprawić. Kolejny wykład omawiał działania wspierające partnerstwo na rzecz rozwoju lokalnego na Mazowszu. Poprowadził go Radosław Rybicki, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego : – „Mamy przekonanie, że uda się z Państwem grupy Zalewu Zegrzyńskiego płynnie przebrnąć perspektywę 2007 – 2013 i dalej 2014 – 2020” – oceniał współpracę.
Obszerną częścią konferencji okazała się Prezentacja Partnerów projektu współpracy Lokalnych Grup Rybackich. O powstaniu i działaniach Lokalnej Grupy Rybackiej Północna i Wschodnia Laponia mówił Markku Ahonen, Koordynator LGR PiWL, Krajowy Ekspert Fińskich LGR, a o Lokalnej Grupie Rybackiej Zalew Zegrzyński – Edward Trojanowski, prezes LGR ZZ. Informacje na temat Międzynarodowego projektu współpracy Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Rybackich referował Ireneusz Kamiński, Koordynator Projektu. Kolejny raz również głos zabrał gość z Finlandii Markku Ahonen opisując europejskie dobre praktyki dotyczące współpracy sektorów publicznego i społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich. W nieco inny sposób jest prowadzona współpraca Grup Rybackich i Grup Lokalnych, y władzami samorządowymi, które koordynują całość działań prowadzonzch kompleksowo. Działania ograniczają się do zawodowego rybactwa, aquakultury i turystyki. Mają też inny budżet od 140 tys. do 200 tys. euro na grupę. Opisał projekt sąsiedniego regionu, gdzie stworzono spółkę, wybudowano zakład skupiający w jednym miejscu przetwórstwo rybne zwiększając zatrudnienie w okolicy. Wprowadzili też projekt turystyczny, poprzedzając indywidualną działalność rybaków odpowiednimi szkoleniami i materiałami.
Informacje nie były nowością dla polskich partnerów, gdyż przedstawiciele naszej LGR Zalew Zegrzyński odbyli w ramach projektu wizytę studyjną latem ubiegłego roku w Finlandii. Wybór LGR Północna i Wschodnia Laponia z regionu Laponii do realizacji projektu współpracy wynika z wcześniejszych kontaktów między LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego i LGD Pohjoisimman Lapin Leader w Sodankyla. Obie te LGD działają na obszarach rybackich i współtworzą Lokalne Grupy Rybackie. Obie LGR działają na obszarach rybactwa śródlądowego jeziorowo-rzecznego. Jest to dość rzadka sytuacja, zwłaszcza w „starej” części Unii, gdzie przeważa rybactwo morskie. Nie bez znaczenia był też fakt, że fińska LGR już wcześniej wykazywała zainteresowanie współpracą z naszą grupą. W trakcie wyjazdu odbyły się również seminaria poświęcone promowaniu proekologicznych zachowań, współpracy administracji i organizacji społecznych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich oraz seminarium nt. współpracy Lokalnych Grup Rybackich: Zalew Zegrzyński i Pn. i Wsch. Laponia.
Po krótkiej przerwie kawowej konferencja w Jachrance potoczyła się dalej. Dobre praktyki europejskich LGR omówiła Urszula Szukała – Tabor przedstawiciel FARNET, a Katarzyna Boczek z RD Consulting przybliżyła zagadnienia dot. wybranych europejskich dobrych praktyk współpracy sektorów publicznego i społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich. Uczestnicy mieli możliwości wysłuchania przedstawiciela Instytutu Rybactwa Śródlądowego, który polskie dobre praktyki dotyczące współpracy sektorów publicznego i społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich przedstawił na podstawie projektu Polskiego Związku Wędkarskiego i Instytutu Rybactwa Śródlądowego pn. „Opracowanie rybackiego modelu zrównoważonego wykorzystania i ochrony zasobów ryb w zbiornikach zaporowych na przykładzie Zbiornika Zegrzyńskiego”. W końcowej części konferencji swoje doświadczenia przedstawili przedstawiciele innych Lokalnych Grup Rybackich. Swoje uwagi i działania omówił: prezes LGR Pojezierze Olsztyńskie Tomasz Piłat, LGR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie prezes Cezary Cieślukowski oraz LGR Mazurskie Morze dyrektor Biura Dariusz Kizling.
Szczególnie ciekawe były konkretne przykłady wdrożonena terenach działania poszczególnych grup, które wprowadzały projekty unikatowe, łączące zabawę z turystyką, czy też edukację dla dzieci i młodzieży. Padały opisy wyjątkowych dla danej społeczności imprez jak np. Dzień Karpia Królewskiego w Malińcu, które na stałe wpisują się w życie miejscowości.
Podsumowania i zamknięcia konferencji dokonał Edward Trojanowski, prezes LGR Zalew Zegrzyński. Należy podkreślić, że konferencja była ciekawa i pouczająca i należą się gratulacje dla prezesa Edwarda Trojanowskiego oraz jego pracowników za dobrze przygotowane prezentacje oraz wykłady. Trochę szkoda, że zabrakło w niej przedstawicieli niektórych gmin, gdyż wiedza uzyskana w trakcie spotkania na pewno przyda się w niedalekiej nowej perspektywie unijnej.
/J.Cz./

Galeria zdjęć

602 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Radzymin pożegnał kpt. Józefa Kowalskiego – Ostatniego Weterana wojny 1920, Honorowego Obywatela Miasta Cudu nad Wisłą, Najstarszego Człowieka Świata… (17.12.2013)

W minioną środę, 11 grudnia 2013 roku na cmentarzu w Krzeszycach (woj. lubuskie) został pochowany z ceremoniałem wojskowym i katolickim...

Zamknij