ggg ggg

KLĘSKA PiS – spokojna wygrana

W chwili zamykania tego wydania gazety nadal brak oficjalnych wyników z Państwowej Komisji Wyborczej. Komisje pracujące w mieście „ręcznie” sporządziły protokoły, które oczywiście są prawdziwe, ale nieoficjalne.

Prezydentem Legionowa został ponownie Roman Smogorzewski, który zdobył poparcie na poziomie 73,08% uzyskując 13046 głosów. Tym samym zdeklasował swojego konkurenta Konrada Michalskiego wystawionego przez Prawo i Sprawiedliwość, na którego głosowało 4805 mieszkańców miasta, co oznacza poparcie na poziomie 26,92%. Sukces Romana Smogorzewskiego jest tym większy, że do Rady Miasta wprowadził z własnego komitetu wyborczego aż 15 radnych. Opozycja zdołała ulokować w radzie zaledwie jednego radnego Andrzeja Kalinowskiego, na którego zagłosowało 274 mieszkańców miasta. Do rady nie dostał się konkurent prezydenta Smogorzewskiego Konrad Michalski, jak też 2 byłych już radnych z klubu PiS: Kazimierz Płaciszewski i Zdzisław Koryś. Komitet wyborczy Nasze Miasto Nasze Sprawy ma w nowej radzie 6 radnych/ w poprzedniej kadencji 5/. W radzie jest też radny Leszek Smuniewski, który w tych wyborach wystartował z własnego komitetu wyborczego/ w poprzedniej kadencji był radnym z ramienia prezydenckiego Porozumienia Samorządowego.
Zatem nowy-stary prezydent Roman Smogorzewski na realnie „jednogłośną” opozycję, jako że radni z klubu NMNS zwykle zgodnie z prezydentem współpracowali.

Oto nieoficjalne/ acz prawdziwe/ wyniki:

Okręg nr 1 (Legionowo Przystanek)

– Radnym został Kazimierz Zieliński, (KWW Prezydenta Romana Smogorzewskiego) – 274 głosy.
– Konrad Michalski (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 220 głosów,
– Maciej Michał Lerman (KW Etyka i Prawo) – 120 głosów,
– Daniel Drukalski (KWW Jacka Ryszarda Kacy) – 45 głosów,
– Jacek Polnicki (KWW Nasze Miasto Nasze Sprawy) – 86 głosów.
Głosowanie na prezydenta: Roman Smogorzewski – 440 głosów, Konrad Michalski – 306.

Okręg nr 2 Os. Młodych (Północna część Legionowa granicząca z Łajskami)

– Radnym został Paweł Lewandowski (KWW Nasze Miasto Nasze Sprawy) – 441 głosów.
– Teresa Helena Pakuła (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 171 głosów,
– Bogumiła Moryl (KWW Republikanie Legionowo) – 35 głosów.
Głosowanie na prezydenta: : Roman Smogorzewski – 494, Konrad Michalski – 182.

Okręg nr 3 (Trzecia parcela)

– Radnym został Marcin Smogorzewski (KWW Prezydenta Romana Smogorzewskiego) – 506 głosów.
– Tomasz Nerlo (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 327 głosów,
Głosowanie na prezydenta: Roman Smogorzewski – 614, Konrad Michalski -245.

Okręg nr 4 (osiedle Piaski)

– Radnym został: Paweł Głażewski, (KWW Nasze Miasto Nasze Sprawy) – 398 głosów.
– Aleksandra Więcek (KWW Republikanie Legionowo) – 126 głosów,
– Rafał Frąckiewicz, (KW Etyka i Prawo) – 108 głosów,
– Łukasz Parcheta, (KW Społeczna Inicjatywa Lokalna) – 22 głosy,
– Marcin Gortat, (KWW Młodzi dla Legionowa) – 103 głosy.
Głosowanie na prezydenta: Roman Smogorzewski – 644, Konrad Michalski -133.

Okręg 5 (CSP)

– Radnym został Józef Dziedzic (KWW Nasze Miasto Nasze Sprawy) – 501 głosów.
– Łukasz Kamil Konstantynowicz (KWW Młodzi dla Legionowa) – 312 głosów.
Głosowanie na prezydenta: Roman Smogorzewski – 710, Konrad Michalski -109.

Okręg 6 (Bukowiec B)

– Radnym został: Dariusz Błaszkowski, (KWW Nasze Miasto Nasze Sprawy) – 439 głosów.
– Ryszard Wojciech Brański, (KWW Prezydenta Romana Smogorzewskiego) – 343 głosy,
– Wojciech Grzegorz Kołaczyk, (KW Partia Zieloni) – 132 głosy.
Głosowanie na prezydenta: Roman Smogorzewski – 723, Konrad Michalski -229.

Okręg 7 (Bukowiec C, Grudzie)

– Radnym został: Jacek Piotr Zawada (KKW Prezydenta Romana Smogorzewskiego) – 392 głosy.
– Jacek Ryszard Kaca, (KWW Jacka Ryszarda Kacy) – 203 głosy,
– Władysław Edmund Urbaniak, (KW Społeczna Inicjatywa Lokalna) – 91 głosów,
– Stanisław Władysław Tarka, (KWW Nasze Miasto Nasze Sprawy) – 114 głosów,
– Julita Baczyńska, (KWW Julity Baczyńskiej) – 217 głosów.
Głosowanie na prezydenta:: Roman Smogorzewski – 835, Konrad Michalski -224.

Okręg 8 (Bukowiec A)

– Radnym został: Janusz Jan Klejment, (KWW Prezydenta Romana Smogorzewskiego) – 410 głosów.
– Tadeusz Wojciech Sierakowski, (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 267 głosów,
– Artur Adam Pieńkowski, (KWW Artura Pieńkowskiego) – 234 głosów.
Głosowanie na prezydenta: Roman Smogorzewski – 631, Konrad Michalski -289.

Okręg 9 (Centrum, os. Batorego)

– Radną została: Małgorzata Luzak, (KWW Nasze Miasto Nasze Sprawy) – 370 głosów.
– Lech Jerzy Szlaga (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 228 głosów,
– Jacek Wojciech Jóźwiak, (KW Platforma Obywatelska RP) – 238 głosów,
Głosowanie na prezydenta Roman Smogorzewski – 617, Konrad Michalski -264.

Okręg 10 (os. Jagiellońska )

– Radnym został Andrzej Kazimierz Piętka, (KWW Prezydenta Romana Smogorzewskiego) – 503 głosów.
– Michał Leszek Margis, (KWW Nasze Miasto Nasze Sprawy) – 478 głosów.
Głosowanie na prezydenta: Roman Smogorzewski – 806, Konrad Michalski -236.

Okręg 11 (Legionowo Przystanek)

– Radnym został: Tadeusz Kazimierz Szulc, (KWW Prezydenta Romana Smogorzewskiego) – 343 głosy + 26 z DPS Kombatant.
– Zdzisław Koryś, (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 120 głosów + 19 z DPS Kombatant,
– Kacper Roman Pliżga, (KWW Nasze Miasto Nasze Sprawy) – 45 głosów + 4 z DPS Kombatant.
Głosowanie na prezydenta:: Roman Smogorzewski – 350 + 37 z DPS
Kombatant, Konrad Michalski -159 + 15 z DPS Kombatant.

Okręg 12 (pomiędzy centrum a Legionowem Przystanek)

– Radnym został:: Andrzej Stanisław Kalinowski, (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 274 głosy.
– Sylwia Podgórska, (KWW Nasze Miasto Nasze Sprawy) – 164 głosy,
– Monika Zakrzewska, (KWW Prezydenta Romana Smogorzewskiego) – 239 głosów.
Głosowanie na prezydenta :Roman Smogorzewski – 429, Konrad Michalski -259.

Okręg 13 (Ludwisin)

– Radnym został: Mirosław Maciej Pachulski,(KWW Prezydenta Romana Smogorzewskiego) – 350 głosów.
– Jolanta Agata Skóra, (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 177 głosy,
– Magdalena Wnuk, (KWW Republikanie Legionowo) – 41 głosów,
– Łukasz Krupic, (KW Etyka i Prawo) – 59 głosów.
Głosowanie na prezydenta:: Roman Smogorzewski – 425, Konrad Michalski -218.

Okręg 14 (os. Sobieskiego od str. Ludwisina)

– Radną została: Agnieszka Borkowska,(KW Prezydenta Romana Smogorzewskiego) – 506 głosów.
– Beniamin Dawid Matecki, (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 190 głosów.
Głosowanie na prezydenta: Roman Smogorzewski – 540, Konrad Michalski – 171.

Okręg 15 (os. Sobieskiego)

– Radną została: Danuta Krystyna Ulkie, (KW Nasze Miasto Nasze Sprawy) – 324 głosy.
– Teresa Budzyńska, (KW Prezydenta Romana Smogorzewskiego) – 321 głosów.
Głosowanie na prezydenta: Roman Smogorzewski – 527, Konrad Michalski –175.

Okręg 16 (os. Jagiellońska po zachodniej str. Królowej Jadwigi)

– Radnym został: Leszek Smuniewski, (KWW Leszka Smuniewskiego) – 287 głosów.
– Karolina Elżbieta Pawłowska, (KWW KOTWA) – 135 głosów,
– Elżbieta Kamila Makowiecka, (KWW Prezydenta Romana Smogorzewskiego) – 215 głosów.
Głosowanie na prezydenta : Roman Smogorzewski – 495, Konrad Michalski – 155.

Okręg 17

– Radnym został: Adam Aksamit, (KWW Prezydenta Romana Smogorzewskiego) – 283 głosy.
– Henryk Jan Stankiewicz, (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 196 głosów,
– Anna Jadwiga Sułkowska, (KW Etyka i Prawo) – 57 głosów,
– Mariusz Podgórski, (KWW Młodzi dla Legionowa) – 61 głosów,
– Damian Patryk Piaścik, (KWW Nasze Miasto Nasze Sprawy) – 96 głosów,
– Marcin Pietuch, (KWW Wspólnota Lokalna) – 39 głosów.
Głosowanie na prezydenta: Roman Smogorzewski – 558, Konrad Michalski – 188.

Okręg 18 (wschodnio- południowa część os. Sobieskiego)

– Radną została: Agata Iwona Zaklika, (KWW Prezydenta Romana Smogorzewskiego) – 511 głosów.
– Krzysztof Kaniewski, (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 230 głosów,
– Jacek Jóźwiak, (KWW Nasze Miasto Nasze Sprawy) – 115 głosów.
Głosowanie na prezydenta: Roman Smogorzewski – 588, Konrad Michalski – 264.

Okręg 19 (północna część os. Jagiellońska)

– Radną została Beata Woźniak, (KWW Prezydenta Romana Smogorzewskiego) – 297 głosów.
– Kazimierz Benedykt Płaciszewski, (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 163 głosy,
– Artur Piotr Pawłowski, (KWW KOTWA) – 213 głosów.
Głosowanie na prezydenta: Roman Smogorzewski – 479, Konrad Michalski – 200.

Okręg 20 (os. Jagiellońska)

– Radnym został:: Artur Adam Żuchowski, (KWW Prezydenta Romana Smogorzewskiego) – 289 głosów.
– Joanna Moryl, (KWW Republikanie Legionowo) – 24 głosy,
– Sławomir Andrzej Rynek, (KWW KOTWA) – 123 głosy,
– Bogdan Kazimierz Kiełbasiński, (KWW Nasze Miasto Nasze Sprawy) – 225 głosów.
Głosowanie na prezydenta :Roman Smogorzewski- 497, Konrad Michalski – 173.

Okręg 21 (os. Jagiellońska)

– Radną została: Anna Łaniewska, (KWW Prezydenta Romana Smogorzewskiego) – 381 głosów.
– Bogusław Feliks Perycz, (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 117 głosów,
– Mirosław Robert Szymański, (KW Etyka i Prawo) – 259 głosów.
Głosowanie na prezydenta: Roman Smogorzewski – 554, Konrad Michalski – 196.

Okręg 22 (os. Jagiellońska)

– Radnym został: Przemysław Cichocki, (KWW Prezydenta Romana Smogorzewskiego) – 402 głosy.
– Daniel Rostkowski, (KWW Nasze Miasto Nasze Sprawy) – 132 głosy,
– Marek Banak, (KWW Nasze Legionowo) – 280 głosów.
Głosowanie na prezydenta: Roman Smogorzewski – 622, Konrad Michalski – 243.

Okręg 23 (Legionowo Przystanek)

– Radną została: Marta Maria Bogucka-Frańczak, (KWW Prezydenta Romana Smogorzewskiego) – 314 głosów.
– Grzegorz Zieliński, (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 148 głosów,
– Andrzej Borowik, (KWW Nasze Miasto Nasze Sprawy) – 140 głosów.
Głosowanie na prezydenta: Roman Smogorzewski – 431, Konrad Michalski – 172 rc

3 031 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Burmistrz Robert Perkowski i kandydaci z list PiS-u odnieśli miażdżące zwycięstwo!!!

W ubiegłą niedzielę, 16 listopada w Ząbkach niespodzianki wyborczej nie było. Ubiegający się o reelekcję burmistrz Robert Perkowski odniósł pewne,...

Zamknij