ggg ggg

GORĄCA ATMOSFERA na sesji budżetowej

Blisko 6 godzin trwała sesja Rady Miejskiej w Pułtusku, podczas której przyjęta została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2027 oraz budżet miasta na 2015 rok.

Na początku sesji radni uczcili minutą ciszy zmarłego Stanisława Nalewajka – byłego radnego miejskiego. W dyskusji nad porządkiem obrad radny Ryszard Befinger złożył wniosek o uzupełnienie porządku o informację burmistrza związaną z obsadą stanowisk zastępcy burmistrza, sekretarza oraz o ewentualnych zmianach w wynagrodzeniach, gdyż jak stwierdził:

„Taka informacja nie została jak dotąd przedstawiona radnym, a nie wypada, żeby o tego typu sprawach radni musieli dowiadywać się z mediów”.

 

Wiele wątpliwości pojawiło się w dyskusji nad Planem Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Pułtuska na lata 2015-2027. Radny Ryszard Befinger zaproponował, aby z dokumentu wycofany został plan sprzedaży terenu przy ul. Widok, który mógłby przyczynić się do znaczących utrudnień dla mieszkańców pobliskiego osiedla. Zdaniem radnego teren przy ul. Widok można zastąpić innym lokalem w podobnej cenie. Burmistrz Pułtuska Krzysztof Nuszkiewicz uspokoił jednak, że póki, co żadna sprzedaż nie jest planowana, a umieszczenie akurat tej konkretnej nieruchomości przy ul. Widok w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie jest równoznaczne z rozpoczęciem procedury sprzedaży. Słowa te wywołały gorącą dyskusję. Radny Ireneusz Purgacz z opozycyjnego Samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej przyznał, że nie bardzo rozumie, jaki jest cel umieszczania konkretnej nieruchomości w planach sprzedaży Wieloletniej Prognozy Finansowej, mimo że takowa sprzedaż nie jest brana pod uwagę.

„Trzeba tworzyć realny budżet” – skonkludował Ireneusz Purgacz.

Wniosek Ryszarda Befingera został odrzucony. Kolejnym punktem spornym w dyskusji nad Wieloletnią Prognozą Finansową okazał się punkt dotyczący planu rewitalizacji miasta. Radny Purgacz zwrócił się z zapytaniem do burmistrza, dlaczego zrezygnował on z finansowania planu rewitalizacji z zewnętrznych środków. Burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz po raz kolejny w uspokajającym tonie odpowiedział, że zwrócił się z wnioskiem do Marszałka Województwa Adama Struzika o uwzględnienie Pułtuska w planach dofinansowań i że jest dobrej myśli.

„Panie Burmistrzu, ale dlaczego w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie uwzględnia pan zewnętrznych środków na rewitalizację miasta?” – po raz kolejny zapytał radny Purgacz.

 

„Ponieważ nasz wniosek jest obecnie na liście rezerwowej. Jak tylko otrzymamy pozytywną decyzję, to uzupełnimy dokument Wieloletniej Prognozy Finansowej” – odpowiedział burmistrz.
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został przyjęty.

Ciąg dalszy ostrej dyskusji miał miejsce podczas debaty nad projektem budżetu na 2015 rok, a konkretnie nad autopoprawkami zgłoszonymi przez burmistrza Krzysztofa Nuszkiewicza. Radny Ryszard Befinger zaproponował kilka zmian w projekcie budżetu stanowiących rozwiązania alternatywne dla autopoprawek burmistrza, m.in., aby „132 tyś zł zaoszczędzone na oczyszczaniu miasta przesunąć na inwestycje drogowe”.

 

45
Swoją dezaprobatę wyraził po raz kolejny radny Ireneusz Purgacz twierdząc, że „jest to pierwsza sytuacja w historii tej Rady, kiedy w dyskusji nad budżetem nic niewiadomo”. Finalnie ok. godz. 22.00 projekt budżetu został przyjęty przez Radę Miejską. Zakłada on dochody w kwocie 84 769 195 zł, wydatki na poziomie 82 408 000 zł i nadwyżkę w wysokości 2 361 195 zł.
C.M.

1 532 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
SAMORZĄDY APELUJĄ W SPRAWIE DRÓG KRAJOWYCH NR 50 i 62

Decydują się losy DK nr 50 (Al. Łochowska) i DK nr 62 (ul. Węgrowska).   Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju prowadzi...

Zamknij