ggg ggg
ggg ggg

Burmistrz Jerzy Bauer podsumował kadencję 2014 – 2018

Przy wypełnionej sali ostrowskiego kina 6 września 2018 r. burmistrz Jerzy Bauer spotkał się z mieszkańcami Ostrowi Mazowieckiej, by podsumować mijającą kadencję.

Podczas spotkania z mieszkańcami Ostrowi Mazowieckiej burmistrz Jerzy Bauer w miniony czwartek przedstawił podsumowanie czterech lat swojej kadencji. Specjalnie przygotowana prezentacja pozwalała na prześledzenie zmian, jakie nastąpiły w mieście. Wymowne było porównanie jak bardzo dynamicznie zmieniała się sytuacja, bo mieszkańcy mieli już okazje uczestniczyć w spotkaniach organizowanych dla podsumowania dwóch lat oraz trzech lat kadencji. W obecnym podsumowaniu uczestniczyli także goście: senator Robert Mamątow oraz kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski.
Obecnie burmistrz Jerzy Bauer mówił o zrealizowanych w ostatnich czterech latach inwestycjach oraz zmianach, jakie wprowadził, a także planach na najbliższe lata. Podkreślał, że to co udało się zrobić jest zasługą wielkiego wysiłku wielu ludzi. To działanie uważa za sukces. „Dzięki Państwa głosom mieliśmy wielki zaszczyt i honor pracować dla Was” – zwracał się do mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej. Spotkanie trwało ok. 2 godzin i burmistrz Bauer wyczerpująco omówił wszystkie ważne dla mieszkańców osiągnięcia samorządu.
Jak podkreślał budżet miasta systematycznie rośnie od 2015 roku: z 61,6 mln zł w roku 2015 do planowanych 132,4 mln zł w tym roku. Burmistrz wskazał na znaczący wzrost wpływów z podatku od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT). – To oznacza rozwój gospodarczy – powiedział burmistrz i podkreślił, że rozpoczynając kadencję postanowił, że środki własne, płynące z różnych źródeł, muszą być dźwignią, tzw. wkładem własnym, dla środków zewnętrznych. Tych śródków dla miasta pozyskanych z różnych źródeł na różne projekty było 44,60 mln złotych. Dzięki nim w mieście m.in. rewitalizowane są zabytkowe obiekty oraz powstają nowe miejsca pod działalność kulturalną. Podał kilka przykładów na pozytywne, choć niełatwe rozwiązanie problemów, jak np. uporządkowanie sprawy wspólnej inwestycji miasta i prywatnego podmiotu – Centrum Handlowego. Skupił się na omówieniu inwestycji drogowych, gdzie musieli nadrobić duże zaległości np. ulica Podstoczysko. W tej kadencji udało się wybudować w całości lub we fragmentach 37 ulic w różnych częściach miasta. To absolutny rekord. W ratuszu przygotowano ponad 50 projektów na budowę kolejnych ulic w przyszłych latach. W planach jest budowa 17 km ścieżek rowerowych i 15 km chodników. To wielki projekt, który zmieni oblicze miasta – zapewniał burmistrz wracając do sprawy, której nie zamierza zaniechać. Tu mówił o bulwersującej sprawie z ogromnym projektem dla Ostrowi Mazowieckiej budowy ciągów pieszo – rowerowych z infrastrukturą i kompleksowym wykonaniem. „Mieliśmy 6 przetargów, ceny wykonawstwa wzrosły o 40-60%… finansowanie było 65% z UE i 35% środków własnych, ale Rada Miasta nie zgodziła się na mój wniosek korekty budżetu, bo podobno za drogo. Ja mam inne zdanie.” – tłumaczył. Pokazał zebranym jak bardzo przy tej inwestycji wzbogaciłoby się miasto w dodatkowe urządzenia i architekturę. Następnie zaprezentował drogi i dorobek, jakim jest przygotowanie dokumentacji na 24 ulice. Omówił strategiczne sprawy związane z inwestycjami, rozwiązania komunikacyjne związane z S8 i Via Baltica, węzeł Lubiejewska i plany dalszych rozwiązań np. mała obwodnica w stronę Małkini Górnej, mikroobwodnica dla miasta, droga do przyszłego węzła Podborze. Wszystkie sprawy burmistrz Bauer przedstawiał bardzo szczegółowo i nie sposób przedstawić wszystkiego. Kolejne omawiane sprawy – gospodarka odpadami i II etap RIPOK, czyli Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (instalacja w Lubiejewie).
Dużym sukcesem zdaniem burmistrza Jerzego Bauera są w tej kadencji przeprowadzone projekty i pozyskane środki na inwestycje w kulturę tj. modernizację i budowę Jatek, Starej Elektrowni, gdzie na potrzeby MDK-u zostanie oddane 1200 m2 powierzchni, a dofinansowanie z UE wyniosło 70%. Kolejna wielka sprawa dla miasta – Muzeum Domu Rodziny Pileckich przeprowadzone z Ministerstwem Kultury, które na utrzymywanie rocznie przeznacza 1mln zł, a miasto jedynie 200 tys. zł. Wyjątkowo udaną inwestycją było boisko – lodowisko, pozwalające na rozwój możliwości dla klubów sportowych i młodzieży szkolnej z klas sportowych, miejsce zawodów, rekreacji i zabawy. Miasto mogło pochwalić się mieszkaniami socjalnymi i modernizacją trzech budynków, uporządkowano również otoczenie. Burmistrz omówił wspaniałe działania – kuchnię Caritas oraz w bieżącym tygodniu podpisanie umowy na realizację opieki dla osób jej potrzebujących w wysokości 1 mln 986 tys. 600 zł. Z wkładem własnym miasta 7%. Zmiany jakościowe widać również w działalności MDK i kina, sukcesywnie prowadzone są remonty biblioteki i są też plany na dalsze lata związane z przebudową i dobudową budynku.
Burmistrz podzielił się również daleko wybiegającymi wizjami, bo przecież niemało marzeń mieszkańców udało się zrealizować, a kolejne są nie mniej ciekawe, np. Park Południe – wykreowanie przestrzeni aż do rzeki Bug, miejsc biegania, spacerów, jazdy na rowerach. Plany to Rekreacja – Integracja – Komunikacja. Jednym z nich są wprowadzone już skutery elektryczne, które zaistniały w Ostrowi Mazowieckiej i w kolejnych pięciu gminach. Rozpocznie również zmiany miejscowego planu zagospodarowania i stworzy 9 stref, co będzie służyć rozwojowi miasta. Burmistrz Bauer podkreślił, że jako samorząd okazali się być liderem zmian otrzymując nagrody za działania samorządu w 2017 r. oraz nagrody w Krynicy Zdroju 2017 za powołanie Ostrowskiego Forum Rozwoju.
Planów na przyszłość jest też kilka i to ambitnych, i należałoby życzyć burmistrzowi ich realizacji, np. rozwiązanie sprawy nasycalni, budowa nowej szkoły i przedszkola, rewitalizacja centrum miasta, rozwój budownictwa mieszkaniowego, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, przebudowa i modernizacja stadionu, modernizacja biblioteki, podtrzymanie tempa budowy nowych dróg, budowa i przebudowa głównych dróg i ulic.
Była tez „łyżka dziegciu, w tej łyżce miodu” – krążące donosy, które jak mówił burmistrz roznosi konkurencja. Przeczytał również treść anonimu. Niezwykle emocjonalne i wstrząsające były również zdjęcia podpalonych przez nieznanych sprawców dwóch samochodów burmistrza Jerzego Bauera. Zaległa wymowna cisza, bo przecież to niesłychane, aby te przejawy nienawiści tak długo nie zostały wykryte.
W kolejnej części spotkania padały zapytania z sali oraz wypowiedzi mieszkańców wyrażających swoje opinie i przemyślenia. Głos zabrali również goście podkreślając, że Ostrów Mazowiecka ma dobrego gospodarza.

/Janina Czerwińska/

562 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Pamięci Senatora Zbigniewa Romaszewskiego oraz Działaczy NSZZ „Solidarność” w Zakładach Stolarki Budowlanej w Wołominie

W niedzielę, 2 września odbyło się uroczyste nadanie imienia Senatora Zbigniewa Romaszewskiego rondu u zbiegu ulic: Armii Krajowej i Geodetów...

Zamknij